Báo hỏng, bảo trì

Báo hỏng, bảo trì mạng Internet Viettel: 18008119

Báo sự cố số điện thoại di dộng: 18008098

Báo sự cố Viettel Pay: 18009000

Báo sự cố dịch vụ giải pháp, dịch vụ số doanh nghiệp: 18008000

Dịch vụ bưu chính, vận chuyển hàng hoá: 19008095

Bài viết liên quan